Välkommen till Sailstar seglarskola
Vi lär dig segla.

Vi arrangerar introduktions- grund- och fortsättningskurser för dig som vill lära dig att segla. Våra kurser arrangeras i segeljollar, mindre kölbåtar såväl som stora kölbåtar. De sistnämnda i Stockholm och i Kroatien. Vi arrangerar grundkurser i alla olika båtstorlekar (3-6 dagar), fortsättnings-, kombinations- och mer avancerade kurser.

Kurserna ger dig, om du vill, Seglarintyg 1 och 2 inom ramen för NFB, nämnden för båtlivsutbildning.