Seglarskola barn

Seglarskolor för barn i Viggbyholm och på Linanäs!

Jollesegling

Sailstars kärna är våra jollekurser, det var de vi startade med år 2010. Sedan dess har tusentals barn och vuxna deltagit i våra jollekurser. Att lära sig att segla i en segeljolle är mycket intuitivt och vad vi anser det bästa sättet att lära sig segling.
Våra båtar
Vi seglar med Laser BUG och RS Zest. Båda är tillverkade av Comptec polycomposit och mycket hållbara och säkra, osänkbara. Roliga oh moderna båtar där Laser BUG är primärt en enmansjolle, barn seglar ofta två i den och RS Zest som är en instegsbåt för tvåmanssegling, barn seglar två eller tre i en RS Zest. Vi har gott om båtar så det finns möjlighet för barnen att välja att segla en, två eller tre i olika båtar.
Våra ledare
Våra ledare har själva gått olika seglarskolor runt om i Stockholm. En del är uppväxta inom Sailstars skolor, andra kommer från andra seglarklubbar runt om i landet, en del från sjöscouterna. En bra mix tycker vi, där lite olika läror blandas och där olika erfarenheter från olika båtar blandas. Våra ledare är allt från 15 år och uppåt med en median kring 20+. Ett har vi gemensamt, vi älskar jollesegling.
Våra kurser:
För barn har vi två olika typer av kurser "Zero to Solo" är grundkursen där man kommer med noll eller väldigt lite jolleseglingskunskap och lär sig att segla jolle. Jollesegling är grunden till all segling, kan man segla jolle kan man segla en stor båt, dock är tvärtom inte ofta fallet.
Zero to Solo
Grundkurs i jollesegling. Vi lär oss vindar, styrka och riktning, vi lär oss hur vi ska skota våra segel, var vi ska sitta i båten, vi har massor av övningar, vi lär oss även en del om väjningsregler och lite enklare navigering. Dagarna börjar kl 09.00 och avslutas kl 16.00. Teori varvas med mycket praktik och en del lekar. Åldern på grupperna är 8 - 12 år eller 10 - 14 år i Viggbyholm, i Linanäs 8 - 14 år. Deltagarna måste kunna simma 200 meter.
Sailstars kurser är mycket segling, vi seglar jollar som vi välter med när vi gör något fel, eller när vi bara vill det.
Solo to Speedy
Fortsättningskurs där vi arbetar med att segla snabbare med inriktning på kappsegling. Vi lär oss att trimma segel och att trimma båten, vi har kappseglingsteori, taktik, teknik, starter. Teknik tränar vi med snabbare slag, säkrare gippar, perfekta märkesrundningar. Samtidigt har vi kul, vi tränar med Sailstars olika träningar för jollesegling. I Viggbyholm går denna kurs fem onsdgara med start 17 juni.

Kursschema 2020:
Sailstar arrangerar lite olika typer av kurser för barn. I Viggbyholm, Täby, arrangerar vi tre olika kurser måndagar, tisdagar och onsdagar, fem tillfällen vardera med start vecka 25, första veckan på sommarlovet:
Viggbyholm, Grundkurs 8 - 12 år, måndagar, start 15 juni,därefter 22, 29 juni, 6 och 13 juli, avslutning 13 juli. From "Zero to Solo", du behöver inte ha några förkunskaper men kunna simma 200 meter.
Viggbyholm, Grundkurs 10 - 14 år, tisdagar, start 16 juni, därefter 23, 30 juni, 7 och 14 juli, avslutning 14 juli. From "Zero to Solo again", du behöver inte ha några förkunskaper förutom att kunna simma 200 meter.
Viggbyholm, Fortsättningskurs 10 - 15 år, onsdagar. Start 17 juni, därefter 24 juni, 1, 8 och 15 juli, avslutas 15 juli. "From solo to speedy" Förkunskaper - du ska kunna segla jolle, du har gått en eller flera jollekurser tidigare eller lärt dig segla jolle på egen hand.

Vi tar våra båtar ut till Linanäs och kör seglarskola ute på Linanäs, Ljusterö vecka 30 och 31, 20 - 24 juli respektive 27-31 juli.
Seglarskola Linanäs, 20 - 24 juli, länk!
Seglarskola Linanäs 27 - 31 juli, länk!

Dessa seglarskolor är grundkurser för barn 8 - 14 år.

Sailstar har även jolleträning vissa kvällar i veckan i Viggbyholm, se mer om detta här!

  • Förkunskaper: Simkunnig 200 meter, för fortsättningskursen i Viggbyholm krävs att du kan segla jolle.
  • Plats: Viggbyholm, Täby respektive Linanäs, Ljusterö. Kursen pågår 09.00 - 16.00
  • Pris: 3 695 kr
  • Språk på kursen: Vi försöker hålla kurserna på svenska men vi vet att flera av barnen är mer engelsktalande. Instruktörerna är både svensk-och engelsktalande.
  • Kursens innehåll: Du lär dig att segla med segeljolle, grunden för all segling. Vi lär oss grunder i navigering, väjningsregler, riggning, mm For fortsättningskursen i Viggbyholm blir trimning, taktik, kappsegling. Se mer om kursens innehåll här
  • Bokning: Se kursutbud och boka dig här. Du betalar 1 695 kr i anmälningsavgift och övrig kurskostnad senast 14 dagar före kursstart. Vid sen anmälan betalas hela beloppet på en gång.
  • Observera Segling i jolle är en fysisk aktivitet och deltagaren bör känna sig i bra form fysiskt för att kunna deltaga.