Om Sailstar

Om Sailstar

Sailstar startade sin verksamhet 2010 med jolleseglingskurser för barn och vuxna. Då var platsen Skärgårdsstad respektive Stensnäs norr om Åkersberga. Sedan dess har verksamheten utökat. Två egna utbildningsböcker har vi skrivit, kurser har arrangerats på ljusterö, inne på Lilla Essingen och många ute på Gistholmen i Stockholms skärgård. 2015 startade vi våra medelhavskurser och 2016 våra kölbåtsseglarkurser i Stockholm. Till 2018 utökar vi med kurser i 24 fots segelbåtar, helt nya Diva 24SC som vi till delar har skräddarsytt för att passa bra för kursverksamhet. Till och med säsongen har vi haft drygt 2 100 deltagare på våra kurser. Till säsongen 2018 kommer vi att utöka våra kurser i Viggbyholm, Täby. Där kommer vi ha våra Diva 24SC. Kommunikationerna är goda med Roslagsbanan, parkeringsmöjligheterna oändliga.

Grundare av Sailstar är Tomas Sandström. Tomas har seglat sedan slutet av 1970-talet och har deltagit på ett flertal SM, EM och VM inom jollesegling, och gör det fortfarande, senast med en tionde plats på VM i RS Aero 2017. Han är instruktör på alla storlekar inom Sailstars kursutbud. Till sin hjälp har Tomas ett stort antal ledare, bland annat Theodor Ingman som är jolleseglare och instruktör inom alla båtstorlekar och Annika Björin, även hon instruktör på alla båtstorlekar. Många av Sailstars instruktörer har Fartygsbefäl klass VIII.

Vem går seglarkurser?

Sailstars kurser är öppna för alla från och med 16 år (eller yngre tillsammans med förälder), det enda kravet är att man kan simma 200 meter. På våra kurser har vi haft åldrar från 5 år upp till över 70 år. Jollekurserna är något fysiskt ansträngande, vi seglar i de flesta vindar, kapsejsning ingår i kursen och ibland behöver man "burka", det vill säga att hänga utanför båten. Kurserna i kölbåtarna, små som stora, är mindre fysiska men även där behöver man dra i rep av olika slag och röra sig i sittbrunn och båt.

Kursanmälan, betalning och det finstilta

I samband med anmälan betalar du en bokningsavgift om 1 200:- (för jollekurser och kurser i små kölbåtar) respektive 2 000:- (storkölbåtskurser och Kroatienkurser). Denna avgift betalar du med kort eller med Swish vid själva anmälan. Samtidigt med bekräftelsemejlet får du en faktura. Kursavgiften ska betalas ca 2 veckor före kursstart (för Kroatienkurser ca 4 veckor innan). Senaste anmälan är för kurser i Sverige två veckor innan kursstart och för kurser i Kroatien 4 veckor före kursstart. Vid avanmälan som kan göras två veckor före kursstart respektive 4 veckor före kursstart (Kroatienkurser) återbetalas inte bokningsavgiften men resterande kursavgift. Vid avanmälan efter dessa datum återbetalas inte någon avgift. Om Sailstar ställer in kursen återbetalar vi hela inbetalda kursavgiften om vi inte kan lösa det genom att flytta kursdatum. Deltagande på kurserna sker på egen risk. Kursdeltagaren förbinder sig att kunna simma minst 200 meter.